Dokumenty szkolne

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: - pobierz

Polityka prywatności serwisu www Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku - pobierz

Regulaminy szkolne

Regulaminy Szkolne:

Kodeks Ucznia i regulamin stroju ucznia

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1

Regulamin korzystania z terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

Regulamin wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku (do pobrania wersja Word)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Programy szkolne

Program nauczania - wychowanie do życia w rodzinie - pobierz

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Bronisława Prugara - Ketlinga w Sanoku dąży do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom.
Kształtujemy człowieka uczciwego, zdolnego żyć dla siebie i społeczeństwa.
Wiemy, że dobro dziecka, jego podmiotowość to główne przesłanki naszej działalności.
Pragniemy zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki pracy, nauki, zabawy i odpoczynku.
Priorytetem w naszych działaniach są: dobra współpraca między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz najwyższa jakość wychowania i kształcenia.
Nasze stosunki oparte są na zrozumienu i szacunku.
Postępujemy tak, aby zasłużyć na szacunek środowiska, w którym żyjemy.


Wizja Szkoły

  1. Wyposażenie ucznia w pełne kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz najwyższe wartości etyczno - moralne.
  2. Zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i kompletnej bazy dydaktycznej.
  3. Stworzenie możliwości realizacji zainteresowań wszystkim uczniom.
  4. Opracowanie optymalnego systemu oceniania.
  5. Osiągnięcie pełnej integracji podmiotów istniejących w szkole.
  6. Zorganizowanie podstawowej opieki medyczno - psychologicznej.