Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący - Kaja Kaleniecka kl. 6 a

Zastępca - Amelia Jadczyszyn kl. 6 a

Sekretarz - Weronika Panek kl. 6 b

Skarbnik - Julia Zoszak kl. 6 c

 


 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - pobierz

Szczęśliwy numerek

Regulamin "Szczęśliwego numerka"

  1. Akcję "Szczęśliwy numerek" prowadzi Samorząd Uczniowski.
  2. "Szczęśliwy numerek" losuje codziennie rano Dyrekcja Szkoły.
  3. "Szczęśliwy numerek" nie obowiązuje na przedmiocie, który jest jeden raz w tygodniu.
  4. "Szczęśliwy numerek" nie obowiązuje na zapowiedzianych wcześniej testach, klasówkach, sprawdzianach.
  5. "Szczęśliwy numerek"  można zgłosić przed pytaniem ustnym.
  6. Kartkówki niezapowiedziane piszą wszyscy uczniowie – nie obowiązuje "Szczęśliwy numerek".
  7. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może ogłosić wszystkie "Szczęśliwe numerki".