Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodniczący - Tymon Osika kl.7e
Zastępca - Weronika Latusek kl. 8c
Skarbnik - Marta Frączek kl.7d
Sekretarz - Kamila Stokop kl.8b
 
Przewodnicząca sekcji dekoratorskiej: Marysia Kalbarczyk kl.7b.
Przewodnicząca sekcji imprezowej : Martyna Karłowicz kl. 8c

Szczęśliwy numerek

Regulamin "Szczęśliwego numerka"

  1. Akcję "Szczęśliwy numerek" prowadzi Samorząd Uczniowski.
  2. "Szczęśliwy numerek" losuje codziennie rano Dyrekcja Szkoły.
  3. "Szczęśliwy numerek" nie obowiązuje na przedmiocie, który jest jeden raz w tygodniu.
  4. "Szczęśliwy numerek" nie obowiązuje na zapowiedzianych wcześniej testach, klasówkach, sprawdzianach.
  5. "Szczęśliwy numerek"  można zgłosić przed pytaniem ustnym.
  6. Kartkówki niezapowiedziane piszą wszyscy uczniowie – nie obowiązuje "Szczęśliwy numerek".
  7. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może ogłosić wszystkie "Szczęśliwe numerki".