Dla Rodzica i Ucznia

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2019/2020

otwórz

Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie dla uczniów w kwocie 40 zł zbierana jest przez Rodziców lub wychowawcę klasy do dnia 30.10.2019r.

Wpłata jednorazowo na konto:
InterRisk TU.S.A Vienna Insurance Group 83 1240 6960 7170 0012 5007 2039 z podaniem klasy. Do sekretariatu należy złożyć listę uczniów objętych ubezpieczeniem.