Inne

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów stworzyliśmy anonimową skrzynkę na sygnały.

OTWÓRZ

Konkursy przedmiotowe

REGULAMIN

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019 znajduje sie na stronie http://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/


Regulaminy i szczegółowe informacje dotyczace konkursów

  1. Regulamin konkursów przedmiotowych  – plik PDF
  2. Załączniki do Regulamin konkursów przedmiotowych (harmonogram konkursów)  – plik PDF
  3. Konkursy przedmiotowe 2018/19 – wymagania konkursowe  - http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/konkursy-przedmiotowe-2018-19-wymagania-konkursowe/

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 5 i 6 - pobierz


 

Podział godzin

Podział Godzin obowiązujący od 16.11.2020 

Otwórz

Dokumenty do pobrania

Karta zapisu dziecka do szkoły - pobierz (PDF)

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady - pobierz (PDF) 


 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz (PDF) (PDF)

Kryteria przyjęć do oddziału przedszkolnego - pobierz (PDF)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku - pobierz (PDF)

 


 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - pobierz (PDF)

Wniosek o zwolnienie dziecka z zajęć - pobierz (PDF)

Karta zaliczeń ucznia na kartę rowerową - pobierz (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów zakupu podręczników  (dla uczniów bez orzeczenia do kształcenia specjalnego) - pobierz (PDF), pobierz (DOC)

Wniosek o zwrot kosztów zakupu podręczników (dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) - pobierz (PDF), pobierz (DOC)