Ewaluacja wewnątrzszkolna

Raporty z ewaluacji wewnątrzszkolnej: 

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2019/2020:

* Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne - pobierz;

* Uczniowei są aktywni- pobierz;

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz - prezentacja,  pobierz - pdf

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2014/2015 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2013/2014 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz

Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolnej w roku szkolnym 2011/2012 - pobierz