KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY- NAUKA ZDALNA KLAS I-III

Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki

o wprowadzeniu nauczania zdalnego  dla wszystkich klas 1-8,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku przekazuje podstawowe informacje

dotyczące organizacji nauki zdalnej w klasach 1-3 w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły, tj. od 9.11.2020r. do 29.11.2020r.

 1. Nauka zdalna odbywa się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS oraz dziennika elektronicznego, uczeń z klas 1-3 powinien korzystać ze sprzętu elektronicznego pod nadzorem osoby dorosłej.
 2. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, przy czym zajęcia z religii, języka angielskiego, informatyki i szachy rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem dzwonków w szkole.
 3. Zajęcia lekcyjne prowadzone są online, o potrzebie zastosowania przerwy decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uwzględniając bieżące potrzeby uczniów.
 4. Czas trwania lekcji online wynosi 35 minut. Pozostały czas lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie notatek z lekcji lub zadań wskazanych przez nauczyciela.
 5. Zaleca się, by uczeń podczas przerw między lekcjami odszedł od monitora komputera oraz wykonał ćwiczenia relaksacyjne wskazane przez nauczyciela, które będą traktowane jako aktywność fizyczna ucznia, a także spojrzał w dal np. przez okno lub na zieleń znajdująca się w domu.
 6. W pierwszym tygodniu nauki zdalnej, nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3 będą dodatkowo przesyłać informacje na konto rodzica w dzienniku elektronicznym.
 7. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice pracują w zawodach wpierających walkę z pandemią (np. służba zdrowia, służby mundurowe, praca w sklepie spożywczym, aptece, itp.).

Dodatkowe ważne informacje:

 1. Powyższe zapisy stanowić będą uzupełnienie Regulaminu organizacji zdalnego nauczania w naszej szkole, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna”i będzie obowiązywał nadal.
 2. Każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z w/w regulaminem.
 3. Informuję, że zgodnie z posiadanymi możliwościami wypożyczyliśmy laptopy niektórym uczniom i nauczycielom. Obecnie nie posiadamy już sprzętu wyposażonego w kamerę i mikrofon.
 4. Od dnia 9 listopada 2020r. wprowadza się pomiar temperatury wszystkim osobom, które wchodzą na teren szkoły, a nie są pracownikami placówki. Osoby z temperaturą powyżej 37°C nie będą mogły wejść do budynku szkoły.

Maria Korżyk – dyrektor szkoły