Opłata za obiady w listopadzie

Kierownik świetlicy informuję , że opłata za obiady w miesiącu listopadzie  wynosi 95zł.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły .

Nr konta : 32 8642 0002 2001 0067 0607 0004