Pasowanie na ucznia

Dnia 29.10.2020 r. pierwszaki z naszej szkoły wzięły udział w bardzo ważnej dla nich uroczystości „Pasowania na ucznia”. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego.  

Po wysłuchaniu hymnu państwowego w obecności pocztu sztandarowego złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor dokonała symbolicznego aktu pasowania. Od tej chwili każdy pierwszak może czuć się pełnoprawnym uczniem Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sanoku.

Nowo pasowani uczniowie zostali również przyjęci - po złożeniu przyrzeczenia, że będą szanować i odpowiednio traktować książki - do grona czytelników szkolnej biblioteki. Każdy  uczeń na pamiątkę tej chwili otrzymał Wyprawkę Czytelniczą ufundowaną przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” realizowanej ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.