Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół

W dniu 19 października br. miało się odbyć Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2019/2020.

Niestety, w związku z aktualnym stanem epidemii z i obostrzeniami jakie wprowadzono również ta impreza została odwołana.

Listy gratulacyjne, statuetki, nagrody (talony na zakup sprzętu sportowego) zostały wysłane do najlepszych szkół. 
Nasza Szkoła za wygranie klasyfikacji Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej otrzymała dwa talony o łącznej wartości 2400 złotych. Talony te zostaną wykorzystane na zakup sprzętu sportowego.