KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

W związku z tym, że Sanok znalazł się w strefie czerwonej, od poniedziałku, tj. od 19.10.2020r. wprowadzone zostają w szkole zmiany organizacyjne oraz dodatkowe obostrzenia wynikające z przepisów MEN, GIS, MZ.

  • Wszystkie zajęcia z pływania (basen) zostają zamienione na zajęcia rekreacyjno-sportowe realizowane na terenie szkoły lub na powietrzu (zależnie od pogody) i odbywają się w tych samych terminach.

Jedynie w klasach czwartych  (4a i 4b – w czwartek oraz 4c i 4d – w środę) za basen uczniowie mają tylko jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

  • Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach, zdejmują dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Wychodząc na przerwy lub przebywając w przestrzeniach wspólnych ubierają maseczki/ przyłbice.
  • W przypadku, gdy uczeń z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, przyłbicy lub w inny sposób zasłaniać usta i nos, rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o występujących przeciwwskazaniach w terminie do 30.10.2020r.
  • W przypadku przejścia na naukę w formie hybrydowej lub zdalnej, cała szkoła korzystać będzie z jednej platformy komunikacyjnej Microsoft TEAMS. Uczeń powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • W okresie od 19 do 30 października 2020r. wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzą próbne wideo-spotkanie z rodzicami za pomocą w/w aplikacji. Wszelkie informacje z tym związane będą przekazywane w dzienniku elektronicznym

 

Apeluję do rodziców, by przypominali dzieciom o konieczności zabrania maseczki, gdy wychodzą z domu.

Maria Korżyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku