Życzenia od Samorządu Uczniowskiego z okazji Dnia Nauczyciela

kwiaty,,...Słowo miłość - za Ich troski,
słowo wdzięczność -  za Ich trud.
Dar to skromny, dar uczniowski,
wyśpiewany z serc jak z nut...."
Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne , niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.
W jednym z najważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Komisji Edukacji Narodowej - składamy najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom, Katechetom, Pedagogom oraz Pracownikom Oświaty - dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,
Samorząd Uczniowski