Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2020

dzień edukacjiDzień Edukacji Narodowej – 14.10.2020

Dzień 14 października 2020 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Ze względu na stan epidemii nie będzie tradycyjnej akademii z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej będą miały wymiar symboliczny.

W środę - 14.10.2020, dla uczniów zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które prowadzić będą wychowawcy lub wyznaczeni nauczyciele.

Harmonogram zajęć:

Klasy 1-3 – zajęcia od 8:00 do 11:15.

Klasy 4-8 – zajęcia od 8:45 do 12:00.

Dodatkowe ważne informacje:

  1. Rodzice uczniów z klas 1-3 zgłaszają konieczność zapewnienia opieki do wychowawców klas, a w przypadku konieczności zapewnienia opieki po godz.11:15 – kierownikowi świetlicy.
  2. Uczniowie z klas 4-8 zgłaszają konieczność zapewnienia opieki do wychowawców klas.
  3. Termin zgłoszeń upływa 13 października o godz. 12:00.
  4. Uczniowie korzystający z opieki w szkole będą mogli skorzystać z obiadu bezpośrednio po zajęciach.