Opłata za obiady w październiku

Kierownik  świetlicy informuję ,że opłata za obiady

w miesiącu październiku    wynosi  110  zł.

Wpłaty można dokonać  na konto szkoły  .

Nr konta:  32 8642 0002 2001 0067 0607 0004