Stypendia Burmistrza Miasta Sanoka

31 sierpnia 2020r. w SDK odbyła się uroczysta Gala wręczenia Stypendiów Naukowych Burmistrza Miasta Sanoka.  Oprócz nagrodzonych w Gali uczestniczyli również rodzice, dyrektorzy szkół, burmistrz Tomasz Matuszewski, wiceburmistrz Grzegorz Kornecki, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, przewodniczący Komisji Oświaty Maciej Drwięga oraz naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Irena Penar. Stypendia zostały przyznane w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”. Stypendium to jednorazowe świadczenie pieniężne.

„Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogli ubiegać się uczniowie, którzy:

1) na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen wynoszącą:

5.40 w klasach IV-VI 

5.30 w klasach VII-VIII, lub

2) z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen wynoszącą 4,75.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w zacnym gronie stypendystów za rok szkolny 2019/20 znaleźli się następujący uczniowie naszej szkoły:

Kaja Święch
Aleksandra Ropel
Kamila Wolan
Antonina Smolińska
Miłosz Mateusz Wanielista
Amelia Jadczyszyn
Milena Kulka
Marta Frączek
Maria Kalbarczyk

Serdecznie gratulujemy!!! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym liczba stypendystów z naszej szkoły będzie jeszcze większa!!!