Opłata za obiady w miesiącu wrześniu.

 Kierownik  świetlicy informuję , że opłata za obiady w miesiącu wrześniu  wynosi  100  zł.

Wpłaty można dokonać  na konto szkoły .

Nr konta:  32 8642 0002 2001 0067 0607 0004