Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Od 1 września 2020r. obowiązują w naszej szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.

Dla naszego wspólnego dobra, każdy powinien się z nimi zapoznać i je stosować.

Zawierają między innymi :

  • Zasady obowiązujące uczniów: podczas wchodzenia do szkoły, pobytu w szatni, w czasie przerw, a także w trakcie zajęć lekcyjnych, czy świetlicowych,
  • Zasady obowiązujące rodziców podczas odprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły.
  • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia.

Jednocześnie informuję, że w kolejnym komunikacie w dniu 31.08.2020r. zostaną podane informacje dotyczące organizacji dnia 1 września 2020r.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP1 Sanok - otwórz

                                               Maria Korżyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku