Odbiór podręczników

Biblioteka szkolna informuje, iż informacja o odbiorze podręczników dla uczniów poszczególnych klas została zamieszczona w Librusie w zakładce Ogłoszenia.