Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. 

Wakacje wkrótce się kończą i nadchodzi czas powrotu do szkoły.

Informuję, że wszyscy rozpoczynamy naukę, ale w nieco zmienionej organizacji zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. Szczegółowe rozwiązania zostaną podane w kolejnych komunikatach. Podaje te najważniejsze zmiany organizacyjne, o których powinniśmy wiedzieć przed 1 września 2020:

  • Każda klasa będzie się uczyć w odrębnej sali. ( Wyjątek: lekcje wf, informatyki, grupy językowe, szachy).
  • Każdy uczeń uczy się w odrębnej ławce.
  • Uruchamiamy trzy różne wejście dla uczniów.
  • Zmiana długości przerw. Tworzymy harmonogram spożywania posiłków dla poszczególnych klas. (Nowy harmonogram znajduje się w wiadomości poniżej) 
  • Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach, zdejmują dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Wychodząc na przerwy ubierają maseczki.
  • W przypadku potrzeby przejścia na naukę zdalną, cała szkoła korzysta z jednej platformy edukacyjnej. Uczeń powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Każdy rodzic musi mieć w telefonie zapisany numer kontaktowy do szkoły (13 46 334 92, 13 46 400 11).

Dodatkowe informacje, z którymi należy się zapoznać:

 - Wytyczne MEN, MZ i GIS. 

- List MEN do Rodziców. - otwórz;

- Możliwość skorzystania ze stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. ( Informacje i wnioski dostępne na stronie Urzędu Miasta Sanoka).

Bardzo proszę o systematyczne sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły.

                                                                              Maria Korżyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku