Odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Informujemy, że w dniach: 31 lipca 2020 r. oraz 3 sierpnia 2020 r.,

w godzinach 9:00 - 13:00 będzie można odebrać zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty. Odbiór dokumentu powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez ucznia.

 

Przypominamy, że wchodząc do szkoły należy zachować dystans społeczny, zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.