Informacja dotycząca zapisów do świetlicy szkolnej.

Szanowni Państwo .

Informujemy, że od 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r. trwają zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Kartę zgłoszenia należy pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze  strony internetowej szkoły. Karta powinna być czytelnie i kompletnie wypełniona.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci  których  rodzice /prawni opiekunowie  pracują zawodowo.