Akcja charytatywna "Pamiętamy..."

W dniu Zaduszek, w czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.

         

Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.

Władysław Broniewski "Zaduszki"

W piątek, 25 października, grupa uczniów-wolontariuszy naszej szkoły, pod opieką opiekunki wolontariatu oraz opiekuna samorządu, zorganizowała akcję „Pamiętamy...”, polegającą na porządkowaniu  grobów na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Wolontariusze zajęli się przede wszystkim grobami zaniedbanymi, które wyglądają na opuszczone, bez opiekunów. Zapalili również światełka pamięci.

Osoby przebywające na cmentarzu z podziwem patrzyli na zaangażowanie naszej młodzieży, niektórzy nie szczędzili pochwał, wykazując ogromne poparcie dla tego typu akcji.