Zbiórka książek dla Fundacji „Zaczytani”!

W październiku uczniowie klas 1-3 naszej szkoły włączyli się w charytatywną zbiórkę książek dla Fundacji „Zaczytani”, której organizatorem była wszystkim dobrze znana księgarnia „Autorska” znajdująca się w sanockiej galerii. Nasi najmłodsi, zmotywowani i zachęceni przez Panią Dorotę Bryndzę i Panią Katarzynę Józefek zajrzeli w swoje domowe biblioteczki i odszukali książki, którymi z chęcią podzielili się z innymi dając im drugie życie.

Udało nam się zebrać cztery kartony ciekawych, praktycznie niezniszczonych i dość nowych książek, bo wydanych po roku 2000, które wraz z innymi zgromadzonymi w księgarni książkami trafią do dzieci, młodzieży oraz dorosłych przebywających w szpitalach, więc z pewnością sprawią ogromną radość i wywołają mnóstwo emocji. Być może nawet więcej niż nam się wydaje!

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy włączyli się w akcję, a słowa wdzięczności zamykamy w sentencji Alberta Schweitzera: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”… Dobro powraca!

Katarzyna Józefek