Komunikat Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku prosi Rodziców i Opiekunów uczniów, którzy mają rodzeństwo uczęszczające do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku o nieposyłanie dzieci do szkoły (zachowanie kwarantanny) do czasu wyjaśnienia sprawy.