Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły , najbliższy czwartek-   31 października 2019 r. jest DNIEM WOLNYM
od zajęć edukacyjnych.

Szkoła zapewnia opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.

Proszę zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 29.10.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że 31.10.2019r. stołówka nie wydaje obiadów ( koszt został odliczony od odpłatności za październik)