KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Sanoku

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego:              2 września 2019 r.

I semestr           2 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.

II semestr        1 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.

2. Dzień Edukacji Narodowej:          14 października 2019 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna:                23 – 31 grudnia 2019 r.

4.  Ferie zimowe:                               13 - 26 stycznia 2020 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna:     9 – 14 kwietnia 2020 r.

6.  Święto Szkoły i Dzień Patrona:   3 czerwca 2020 r.

7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- 31 października 2019 r. (czwartek przed 1 listopada),

- 2 i 3 stycznia 2020 r. (czwartek i piątek po Nowym Roku),

- 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

- 3 czerwca 2020 r. - Święto Szkoły i Dzień Patrona,

- 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele).

8. Zakończenie zajęć:                        26 czerwca 2020 r.

 

 

Dodatkowe ważne informacje:

  1. Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne:

10.09.2019r. – kl. 1 - 3        oraz     11.09.2019r. – kl. 4 – 8

19.11.2019r. – kl. 1- 3         oraz      20.11.2019r. – kl. 4 – 8

17.12.2019r. – konsultacje kl. 1 – 8    (godz. 16:00- 18:00)

 4.02.2020r.  - kl. 1 – 3        oraz      5.02.2020r. -  kl. 4 – 8

28.04.2020r. - kl. 1- 3         oraz     29.04.2020r. - kl. 4 – 8

19.05.2020 – konsultacje kl. 1 – 8   (godz. 16:00- 18:00)

  1. Termin wystawiania projektów ocen (na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym):

I semestr - 12.12.2019 r.                  II semestr - 02.06.2020 r.

  1. Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie, w tym o ocenie niedostatecznej (na 14 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjny):

I semestr - 12.12.2019 r.                   II semestr - 2.06.2020 r.

  1. Terminy wystawienia ocen śródrocznej i rocznej (na 2 dni robocze przed posiedzeniem klasyfikacyjnym):

I semestr - 27.01.2020r.                   II semestr - 19.06.2020 r.

 

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej:

I semestr - 29.01.2020r.      II semestr - 23.06.2020r. (roczna/końcowa)