KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.09.2020r.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

8-10.09.2020r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów:

8.09.2020r. z klas 1-3

9.09.2020r. z klas 4-6

10.09.2020r. z klas 7-8

14.10.2020r.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych)

2.11.2020r.

Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)

17-19.11.2020r.

Wywiadówki:               17.11.2020r. klasy 1-3

18.11.2020r. klasy 4-6

19.11.2020r. klasy 7-8

listopad/grudzień

Próbne egzaminy klas 8

21.12.2020r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym.

22.12.2020r.

Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)

23- 31.12 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

4-5.01 2021r.

Dni wolne (dyżur opiekuńczy nauczycieli)

 Do 20.01.2021r.

Wystawienie przewidywanych ocen za I semestr

27.01.2021r.

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

31.01.2021r.

Koniec I semestru

1-14.02.2021r.

Ferie zimowe

23-25.02.2021r.

Wywiadówki:               23.02.2021r. klasy 1-3

24.02.2021r. klasy 4-6

25.02.2021r. klasy 7-8

marzec 2021r.

Rekolekcje

1-6.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11-13.05.2021r.

Wywiadówki:               11.05.2021r. klasy 1-3

12.05.2021r. klasy 4-6

13.05.2021r. klasy 7-8

21.05.2021r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub zachowaniem nagannym

25-27.05.2021r.

Egzaminy klas 8

2.06.2021r.

Święto Szkoły i Dzień Patrona.

4.06.2021r.

Dzień wolny (dyżur opiekuńczy nauczycieli)

Do 14.06.2021r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

21.06.2021r.

Konferencja klasyfikacyjna

25.06.2021r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego