Opłata za obiady w październiku

 Kierownik  świetlicy informuje, że opłata za obiady w  październiku wynosi  110 zł.

 Wpłaty można dokonać  u kierownika  lub na konto szkoły