Opłata za obiady w listopadzie

Kierownik  świetlicy informuje, że opłata za obiady w  listopadzie wynosi  95 zł.

 Wpłaty można dokonać  u kierownika  lub na konto szkoły