Plan Lekcji

Ogólny plan lekcji: 

Legenda:

1/2 - chłopcy

2/2 - dziewczyny

8a  1/2 - łyżwy      2/2 - ogólny

8b  1/2 - jaś       2/2 - jaw

8c   1/2 - pływanie     2/2 - angielski

1A- otwórz;

1B- otwórz;

1C- otwórz;

1D- otwórz;

2A- otwórz;

2B- otwórz;

2C- otwórz;

2D- otwórz;

3A- otwórz;

3B- otwórz;

3C- otwórz;

3D- otwórz;


4A- otwórz;

4B- otwórz;

4C- otwórz;

4D- otwórz;

5A- otwórz;

5B- otwórz;

6A- otwórz;

6B- otwórz;

6C- otwórz;

6D- otwórz;

6E- otwórz;

6F- otwórz;

7A- otwórz;

7B- otwórz;

7C- otwórz;

7D- otwórz;

7E- otwórz;

8A- otwórz;

8B- otwórz;

8C- otwórz;