Plan Lekcji

Plan lekcji dla klas 1a - 2d;  otwórz

Plan lekcji dla klas 3a - 5b;  otwórz

Plan lekcji dla klas 5c - 6d; otwórz

Plan lekcji dla klas 6e - 8c;  otwórz

Zajęcia dodatkowe:

Klasy 1a - 2d; otwórz

Klasy 3a - 2d; otwórz

Klasy 5c - 6d; otwórz

Klasy 6e - 8c; otwórz