Świetlicowy konkurs „Wiersze z humorem”

14 czerwca 2019r. w szkolnej auli odbył się  konkurs recytatorski pod hasłem „Wiersze z humorem”, w którym wzięli udział wszyscy chętni uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe.

Celem konkursu było:

  • Rozwijanie zainteresowań poezją humorystyczną.
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły.
  • Rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji.

Uczniów do konkursu przygotowywały panie:

grupa III-p. Alina Statkiewicz

grupa IV- p. Beata Joniak

grupa VII- p. Emilia Kot

W skład jury weszły gościnnie trzy reprezentantki koła teatralnego „Gamo” działającego przy  Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku oraz p. Monika Kowalczyk.

Spośród biorących udział w konkursie dzieci komisja wyłoniła zwycięzców :

I miejsce

Paweł Ruebenbauer- gr.IV

Ada Citak – gr.IV

Liliana Gunia- gr.VII

II miejsce

Emilia Bieluk- gr. VII

Anna Reut- gr.IV

Julia Lubieniecka – gr. III

III miejsce

Alicja Kukla – gr. IV

Jan Kozłowski – gr. III

Marcin Adamowicz- gr.III

Wyróżnienie

Julia Mateja – gr.IV

Każdy młody artysta zmagający się o tytuł najlepszego otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. W czasie obrad jury dzieci miały okazję wziąć udział w integracyjnych zabawach ruchowych prowadzonych przez członkinie grupy teatralnej „Gamo” oraz p. Alinę Statkiewicz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciakom !!!!

Dziękujemy p. Małgorzacie Wydmuch za przygotowanie słodkiej niespodzianki dla wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs zorganizowała p. Alina Statkiewicz z pomocą p. Beaty Joniak.