Turniej sportowy „Wygrać każdy może”

Dnia 4 czerwca o godzinie 13.30, na szkolnym boisku Orlik odbył się turniej sportowy pod hasłem „Wygrać każdy może”, w którym udział wzięli uczniowie szkolnej świetlicy.

Pomysłodawcą oraz koordynatorem działań była p. Alina Statkiewicz, wychowawczyni świetlicowej grupy III. Pozostałymi organizatorami zostali wychowawcy grup: I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX, czyli: p. Agata Soda, p. Oksana Bocyk, p. Beata Joniak, p. Alicja Baszak, p. Anna Dobek, p. Emilia Kot i p. Piotr Gładysiewicz. Z kolei p. Monika Kowalczyk została wyznaczona na głównego sędzię turnieju.

Rozgrywki rozpoczęły się biegiem sztafetowym. Kolejnymi konkurencjami były: bieg slalomem z przełożeniem przez siebie szarfy, bieg z woreczkiem na głowie i powrót na jednej nodze, przejście tip-topami i powrót skokami obunóż. Turniej zakończyły rzuty woreczkami do celu.

Wśród pierwszych klas zwycięzcami zostali uczniowie z grupy I. Liderami wśród drugich klas byli członkowie grupy V. Natomiast rywalizacja uczniów III i IV klas zakończyła się wygraną starszych wychowanków świetlicy.

Ośmioro reprezentantów każdej z drużyn otrzymało pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczniów świetlicy wychowawcy przygotowali słodki upominek. Serdecznie gratulujemy kondycji oraz wytrwałości naszym podopiecznym!