KONKURS NA NAJLEPSZEGO ANGLISTĘ W POWIECIE

14 marca w SP nr 1 w Sanoku odbyła się VII edycja konkursu na Najlepszego Anglistę w powiecie sanockim pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Konkurs skierowany był do uczniów dawnych szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 i 8, a jego cele to, między innymi, rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień, wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

W konkursie wzięło udział 88 uczniów z 16 szkół gimnazjalnych z naszego powiatu, spośród których wyłoniono troje finalistów i czworo laureatów. Najlepszą Anglistką wśród gimnazjalistów okazała się Wiktoria Płaziak z SP nr 1.  Finalistką z drugim najlepszym wynikiem została Anna Sidor  z SP nr 3.

Laureatką konkursu w kategorii klas ósmych została Marta Sieczkowska z SP w Niebieszczanach. Drugie miejsce i tytuł finalisty przypadł Krystianowi Florko  z SP nr3.

Maksymilian Czapor z SP w Besku oraz Marlena Maślak z SP nr 8 to laureaci konkursu wśród klas siódmych. Finalistą został Bartosz Jabczanka z SP w Niebieszczanach.

Ponownie jak w poprzednim roku konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratora Oświaty uwzględnianych przy rekrutacji do szkół średnich.

Konkurs jest kontynuacją kilkuletniej edycji szkolnej i jest imprezą cykliczną. Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu jest Pani Anita Rzemińska, nauczycielka języka angielskiego w SP nr 1 w Sanoku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku z naszego zaproszenia skorzysta jak najwięcej  szkół z powiatu sanockiego.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  w Urzędzie Miasta Sanoka z udziałem patrona konkursu, Pana Burmistrza Tomasza Matuszewskiego.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, a wszystkim laureatom, finalistom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu