Rekrutacja do szkół średnich

Województwo podkarpackie - wszystkie typy szkół - przejdź

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum - pobierz

Ulotka informacyjna MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - pobierz


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Załączniki:

  1. Zarządzenie PKO nr 4/2019 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum - pobierz
  2. Wykaz konkursów dla absolwentów szkół podstawowych - pobierz
  3. Wykaz konkursów dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych - pobierz

Uwaga!

Lista konkursów może zostać rozszerzona, dlatego należy sprawdzać listy na stronie https://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/

 


Harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - pobierz

Harmonogram dla szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych - pobierz


Nabór do szkoły ponadgimnazjalnej Vulcan - pobierz

5 zasad rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów szkół podstawowych - pobierz