XIX Turniej Rodzinny

Obszerna fotorelacja znajduje sie na stronie Stowarzyszenia

9 czerwca odbył się XIX. Turniej Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku. W turniej rywalizowali uczniowie z klas 0 – III – łącznie 26. zespołów.

Turniej prowadził pan Roman Lechoszest - prezes Stowarzyszenia, który był jednocześnie głównym sędzią zawodów, wspomagany przez Wiesława Brońskiego-Ucznia, Dariusza Fineczko i Marka Drwięgę. Punktację prowadziły panie Anna Kusior i Dorota Pawlik.

Imprezę rozpoczął pan prezes, który powitał wszystkich uczestników i życzył wspaniałej zabawy, ponadto podziękował długoletniej wiceprezes pani Małgorzacie Stepek za pracę w Stowarzyszeniu.

Podobnie jak w poprzednich turniejach w konkurencjach startowały dwuosobowe zespoły (rodzic i dziecko). Po rozdaniu numerów startowych, przeprowadzona została tradycyjna rozgrzewka, którą poprowadził pan Wiesław Broński - Uczeń. Po rozgrzewce odbyła się pierwsza konkurencja – „strącanie przedmiotów”. Druga konkurencja to „noszenie naleśników”. W trzeciej konkurencji trzeba było uporać się z „przerzucaniem przedmiotów”, a w czwartej sprawnym ubieranie dziecka.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy 0

I miejsce – Martynka Posadzka

Klasy I

I miejsce – Laura Mazal

II miejsce – Piotr Moskała

III miejsce – Alicja Kukla, Michał Skubiński

Klasy II

I miejsce – Milena Chorążak

II miejsce - Karol Kiczorowski

III miejsce - Lilianna Gunia

Klasy III

I miejsce – Kamila Wolan

II miejsce – Zuzanna Krok

III miejsce – Bianka Szarzyńska

Na zakończenie turnieju głos zabrała pani dyrektor Lidia Mackiewicz - Adamska, która podziękowała za organizację udanej sobotniej imprezy.

Wszyscy uczestniczący w zawodach otrzymali czekoladę, aby zregenerować siły, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe.

Fundatorem nagród było Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku,

Turniej przygotowali: nauczyciele wychowania fizycznego Roman Lechoszest,Wiesław Broński - Uczeń, Dariusz Fineczko, Marek Drwięga, Anna Kusior i Dorota Pawlik; wiceprezes Stowarzyszenia Agnieszka Zarzyczna - Tomczuk i sekretarz Stowarzyszenia Henryka Komenda.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania bardzo dziękujemy.