KONKURS NA NAJLEPSZEGO ANGLISTĘ W POWIECIE

20 marca w byłym Gimnazjum nr 1 w Sanoku odbyła się VI edycja konkursu na Najlepszego Anglistę w powiecie sanockim pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Konkurs skierowany był do uczniów dawnych szkół gimnazjalnych, a jego cele to, między innymi, rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień, wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

W konkursie wzięło udział 79 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych z naszego powiatu, spośród których wyłoniono dwoje finalistów i troje laureatów. Najlepszą Anglistką wśród gimnazjalistów klas drugich okazała się Wiktoria Płaziak z Gimnazjum nr 1. Finalistami z drugim najlepszym wynikiem zostali Anna Sidor z G3 oraz Szymon Krysa z G4.

Laureatem konkursu w kategorii klas trzecich został Mateusz Florczak z Gimnazjum nr 4. Drugie miejsce i tytuł finalisty przypadł Darii Milczanowskiej z G1.

Ponownie jak w poprzednim roku konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratora Oświaty uwzględnianych przy rekrutacji do szkół średnich.

Konkurs jest kontynuacją kilkuletniej edycji szkolnej i jest imprezą cykliczną. Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu jest Pani Anita Rzemińska, nauczycielka języka angielskiego w SP nr 1 w Sanoku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku z naszego zaproszenia skorzysta jak najwięcej szkół z powiatu sanockiego.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Urzędzie Miasta Sanoka z udziałem patrona konkursu, Pana Burmistrza Tadeusza Pióro.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, a wszystkim laureatom, finalistom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.