Informacja dotycząca zapisów do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 19.03.2018 r do 31.03.2018 r trwają zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/19.

Kartę zgłoszenia należy pobrać u wychowawcy świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Karta powinna być czytelnie i kompletnie wypełniona.

Uwaga!

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których rodzice /prawni opiekunowie pracują zawodowo.