Podział godzin - ogłoszenie

Od 12.02.2018 r. (po feriach) ulega zmianie podział godzin. Aktualny podział godzin znajduje sie w zakładce Dla Ucznia i Rodzica - Podział godzin.