Zajęcia w czasie ferii zimowych

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych- pobierz

Sala gimnastyczna jest otwarta dla chętnych uczniów SP1: (zapewniona jest opieka pedagogiczna)

29.01.2018 - 9.00 - 11.00ferie

30.01.2018 - 10.00 - 12.00

31.01.2018 - 10.00 - 12.00

01.02.2018 - 10.00 - 12.00

02.02.2018 - 10.00 - 12.00

05.02.2018 - 9.00 - 11.00

06.02.2018 - 9.00 - 11.00

07.02.2018 - 10.00 - 12.00

08.02.2018 - 10.00 - 12.00

09.02.2018 - 9.00 - 11.00

Zapraszamy!