Opłaty za obiady we wrześniu

Kierownik świetlicy informuje, że opłata za obiady we wrześniu wynosi 85,50 zł.

Wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy lub na konto szkoły:

32 8642 0002 2001 0067 0607 0004