Spotkanie z Leśnikiem klasy 3 c i 3 f

20 października 2017r. klasa 3c i 3f spotkały się na Ścieżce Przyrodniczo - Dydaktycznej w Rezerwacie Przyrody "Polanki” w Bykowcach. W czasie jesiennego spaceru, prowadzone przez Pana Leśnika po trasie ścieżki, dzieci miały okazję podziwiać piękno przyrody, wysłuchać opowieści o pracy leśników, życiu i zwyczajach leśnych zwierząt oraz utrwalić wiadomości o warstwowej budowie lasu poznane w czasie edukacji przyrodniczej.

Tego dnia każdy uczestnik wycieczki przestrzegał zasad dotyczących zachowania się w terenie objętym szczególną ochroną, jaką jest rezerwat przyrody. Nikt nie zrywał roślin, nie płoszył zwierząt, nie śmiecił i nie zbaczał z wyznaczonej trasy wycieczki. W nagrodę za wzorowe zachowanie miłośnika przyrody dzieci wzięły udział we wspólnym ognisku i integracyjnych zabawach ruchowych.

Wspólna wycieczka do Bykowiec dostarczyła wszystkim uczniom wielu wrażeń i dała możliwość poznania flory i fauny tego pięknego rezerwatu.

Spotkanie z Leśnikiem zorganizowały wychowawczynie: kl. 3c p. Ewa Bochnowska i kl. 3f p. Alina Statkiewicz z pomocą p. Doroty Rudy.