Regulaminy szkolne

Regulaminy Szkolne:

Kodeks Ucznia i regulamin stroju ucznia

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1

Regulamin korzystania z terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

Regulamin wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku (do pobrania wersja Word)