„Wyprawa Monte Cassino 2014”

W dniach 14-21.05.2014 r. druhny z Harcerskiego Klubu Turystycznego uczestniczyły we wspaniałej wyprawie „Uniamo le generazioni/ Łączymy pokolenia”.

Celem wyprawy było upamiętnienie 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino i udział w oficjalnych uroczystościach państwowych 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Nasze harcerki i jeden druh z HKT wyjechali do Włoch jako reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego, którą stanowiło 1400 harcerzy z całej Polski. Z naszej szkoły na wyprawę pojechały też trzy harcerki z 5DH. Sanocki hufiec reprezentowało w sumie 35 osób.

Wyprawa miała niezwykle bogaty program. Każdego dnia nowe miejsca, nowi ludzie, wydarzenia i wyzwania jakim musieliśmy sprostać, dostarczały nam wielu, wielu emocji.

Z dzienniczka wyprawy…

Środa 14.05 – wyjazd

Czwartek 15.05 poranek w Wenecji – zwiedzanie, udział w polskiej mszy w Bazylice św. Marka (miła niespodzianka). Wieczorem przyjazd do hotelu w Fiuggi.

Piątek 16.05 wizyta w Museo Historiale di Cassino. Fabularyzowany rajd Honker na terenach bitwy o Monte Cassino. Wspaniałe przeżycie! Mnóstwo trudnych, para wojskowych, sprawnościowych i historycznych zadań. Ulewa. Udział w pełnym umundurowaniu w próbie uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym (3 godziny).

Sobota 17.05 uroczyste odsłonięcie pomnika 2. Korpusu Polskiego w Acquafondata. Spotkanie z Panem Premierem Donaldem Tuskiem i jego małżonką w skautowym miasteczku nieopodal klasztoru. Ulewa. Udział w spotkaniu z 60 weteranami bitwy o Monte Cassino w klasztorze benedyktyńskim. Piękne słowa do nas skierowali m.in. Premier Polski, Pani Prezydentowa Koczorowska, a zwłaszcza córka gen. Władysława Andersa – pani Anna Maria Anders. Harcerskie pytania do kombatantów. Żywa historia!

Niedziela 18.05 (pobudka 4.30) główne uroczystości państwowe na Polskim Cmentarzu Wojennym. Odegranie hymnów państwowych i złożenie na mogiłach żołnierzy symbolicznych maków (nasze zadanie), msza polowa, modlitwy wielowyznaniowe i ceremonia państwowa. Udział Premiera Polski, Księcia Walii Henryka, Gubernatora Nowej Zelandii, przedstawicieli władz Italii i wielu innych znamienitych gości, delegacji, sztandarów. Odrębne uroczystości naszego hufca na cmentarzu – złożenie kwiatów i oddanie honorów przy grobach pięciu żołnierzy z powiatu sanockiego, którzy zginęli w bitwie o Monte Cassino oraz grobie gen. W. Andersa. Heppening skautowy w mieście Cassino – spotkanie ze skautami włoskimi i mieszkańcami. Wystąpienia m.in. córki gen. W. Andersa, władz ZHP, polskiego ministra, włoskich przyjaciół skautów i przedstawicieli władz Cassino.

Poniedziałek 19.05 przejazd do Rzymu, zwiedzanie największych zabytków, specjalna, harcerska msza święta w Bazylice św. Piotra, zakończenie wyprawy wielkim, harcerskim kręgiem na Placu św. Piotra przy akompaniamencie harcerskiej orkiestry. Małe, drużynowe uroczystości w Watykanie, c.d. zwiedzania. Późnym wieczorem opuszczamy wieczne miasto.

Wtorek 20.05 kolejne wspaniałe miasto – Wiedeń – zwiedzanie i odpoczynek w ogrodach królewskich. Wyjazd do Polski 23.40.

Środa 21.05 przyjazd do Sanoka.

Wyprawa była dla nas wielkim przeżyciem, ogromną radością, wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. Wymagała od nas także wiele dyscypliny, zaangażowania i gotowości. Nasi harcerze spisali się na medal. Jak powiedziała pani Anders, jej Tato, patrząc na nas był dumny.