Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców - pobierz (PDF)

Konto bankowe 89 8642 0002 2001 0067 5699 0001

 Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2015/2016

  1.  Michał Jadczyszyn - przewodniczący
  2.  Izabela Matuszewska - z-ca przewodniczącego
  3.  Jakub Osika - z-ca przewodniczącego
  4. Elżbieta Dziok - Nowak - sekretarz
  5. Justyna Bednarska - skarbnik
  6. Maciej Mazur - członek
  7. Beata Stokop - członek

 


 

Ogłoszenie Rady Rodziców z dn. 14.10.2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 30 zł za cały rok. W przypadku uczęszczania do szkoły dwójki lub więcej rodzeństwa, składkę można zapłacić w klasie jednego z dzieci.

Wpłaty należy dokonać u przedstawiciela Rady Rodziców lub na konto Rady Rodziców: 89 8642 0002 2001 0067 5699 0001 z dopiskiem, z której klasy.

W ramach składki zostaną wygospodarowane środki m.in. na nagrody w konkursach, książki i dyplomy na zakończenie roku szkolnego oraz sztuczną trawę na patio.

W imieniu Rady Rodziców: Michał Jadczyszyn - przewodniczący