Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców - pobierz (PDF)

Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2020/2021

 

Maciej Mazur - przewodniczący

Paweł Smoliński - z-ca przewodniczącego

Ilona Czwerenko - z-ca przewodniczącego

Elżbieta Dziok - Nowak - sekretarz

Monika Lemko - skarbnik

 

Ogłoszenie Rady Rodziców.

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 20 zł od jednego dziecka. W rodzinach wielodzietnych składka na jedno dziecko wynosi odpowiednio mniej, tj. przy dwójce dzieci po 10 zł itd. - wpłacane w każdej klasie u każdego dziecka odpowiednią kwotę.

Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasowego który zbiorczo wpłaca na konto Rady Rodziców (można wpłacać kilka razy w roku po uzbieraniu np. kilku składek)

89 8642 0002 2001 0067 5699 0001 z dopiskiem nazwy klasy.