Świetlica szkolna - informacja

Świetlica szkolna pracuje w godz. 630 - 1630

.

Należność za obiady można wpłacać na konto szkoły:

32 8642 0002 2001 0067 0607 0004

Regulamin świetlicy szkolnej - pobierz (PDF)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej - pobierz (pdf)

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 - pobierz