OFERTA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą publiczną. Budynek szkoły położony jest w centrum osiedla Błonie.

Teren jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia dzieciom bezpieczne spędzanie czasu podczas przerw i zajęć świetlicowych. Obiekt jest monitorowany na zewnątrz i wewnątrz. Dzieci spędzają czas wolny i odbywają zajęcia lekcyjne na placu zabaw, sali zabaw „Radosna Szkoła”, kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

Baza szkoły:

Uczniowie do swojej dyspozycji mają:

 • jasne, przestrzenne sale lekcyjne
 • 2 pracownie komputerowe
 • bibliotekę wraz z Centrum Multimedialnym
 • 3 sale gimnastyczne ( w tym do zajęć korekcyjnych, największa sala wraz
  z balkonem dla widzów)
 • Szkolna Izba Regionalna
 • świetlica szkolna czynna w godzinach od 6.30 do 16.30
 • stołówka szkolna
 • gabinet higienistki szkolnej
 • gabinet stomatologiczny

Oferta szkoły:

 • lekcje przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną legitymującą się w zdecydowanej większości stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego
 • nauka tylko na 1. zmianę
 • realizacja autorskich programów innowacyjnych w zakresie wychowania fizycznego (pływanie, jazda szybka na lodzie, ogólnorozwojowa), języka angielskiego- prowadzone od klasy czwartej.
 • w klasie pierwszej grupy realizują program nauki gry w szachy
 • liczne koła zainteresowań dla uczniów od klasy 1 do 6, w tym między innymi:

jazda na łyżwach

pływanie

muzyczne

szachy

przedmiotowe

SKS

 • pomoc psychologiczno - pedagogiczna pozwalająca przeżyć sukces każdemu uczniowi, także temu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno- wyrównawcze

- zajęcia socjoterapeutyczne (w szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna)

- zajęcia logopedyczne

- wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

Nasza szkoła:

 • Należy do klubu szkół UNICEF
 • Posiada certyfikaty: Szkoła z Klasą i Szkoły Odkrywców Talentów
 • Jest odznaczona medalem PRO MEMORIA
 • Posiada certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujacych Zdrowie w województwie podkarpackim.
 • Każdego roku zdobywa wysokie lokaty w zawodach sportowych ( od kilku lat 2. miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej) i konkursach językowych.

SERDECZNE ZAPRASZAMY UCZNIÓW
DO NASZEJ SZKOŁY
!