Kalendarium

Historia szkoły

Spis treści

 

1 września 1991 r. 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Wrzesień 1991 r.
Wybory Samorządu Szkolnego. Ukazanie sie gazetki szkolnej "KLEKS".
Październik 1991 r.
Pierwsze pasowanie na ucznia.
Listopad 1991 r.
Otwarcie stołówki szkolnej.
Grudzień 1991 r.
Prace rozpoczyna biblioteka szkolna. Przejęcie księgozbioru filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Uroczyste pasowanie na czytelnika.
Wrzesień 1992 r.
Spotkanie uczniów z aktorką Krystyną Sienkiewicz.
Luty 1992 r.
Utworzenie gospodarstwa pomocniczego Sklep - "Maryna".
Styczeń 1993 r.
Spotkanie młodzieży z Jerzym Owsiakiem.
3 czerwca 1993 r.
Uroczystość nadania szkole imienia generała Bronisława Prugara - Ketlinga.
Grudzień 1993 r.
Pierwsze spotkanie wigilijne samorządu uczniowskiego z pracownikami szkoły.
Kwiecień 1994 r.
Podsumowanie pierwszej wizytacji frontalnej szkoły - ocena pracy szkoły (wyróżniająca).
Wrzesień 1994 r.
Oddanie do użytku sali gimnastycznej.
14 lipiec 1995 r.
Zmarł gen. Józef Zygmunt - fundator sztandaru szkoły.
27 kwiecień 1996 r.
Dzień Kultury i Teatru Szkolnego. Wydanie pierwszego tomiku poezji szkolnej "I Ty możesz zostać poetą".
18 czerwca 1996 r.
Mamy już 5 lat - uroczysta akademia.
Wrzesień 1996 r.
Wizyta Miry Stanisławskiej - Meysztowicz (inicjatorka Sprzątania Świata - Polska).
Wrzesień 1996 r.
Oddanie do użytku gabinetu stomatologicznego.
Styczeń 1997 r.
Pierwszy turniej sportowy dla klas pierwszych.
Czerwiec 1998 r.
Ranking szkół podstawowych - 83 miejsce na III liście "Płomyczka".
1 wrzesień 1999 r.
Reforma oświaty - decyzją władz miasta jesteśmy szkołą podstawową.
25 marzec 1999 r.
Powstanie na terenie szkoły Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Wychowania "Oświata" o zasiegu ogólnopolskim.
31 maj 1999 r.
Spotkanie z Tadeuszem Taworskim dyrektorem ZOO w Płocku, podróżnikiem, miłośnikiem zwierząt, Kawalerem Orderu Uśmiechu.
Kwiecień 2000 r.
Pierwsze dni olimpijskie.
25 wrzesień 2000 r.
Podpisanie "Paktu Przyjaźni" z Szkołą Podstawową w Trześniowie.